Članstvo

Kako postanem član?

Izpolnjeno pristopno izjavo nam posredujete osebno ali po elektronski pošti.

Plačilo članarine

Za lažje poslovanje vas prosimo, da članarino nakažete preko plačilnega naloga UPN. Za plačilo članarine prek plačilnega naloga potrebujete naslednje podatke:

 • Prejemnik: Teniško društvo Kidričevo
 • Ulica: Kajuhova 16
 • Kraj: 2325 Kidričevo
 • Številka računa: IBAN SI56 0420 2000 2570 922
 • SWIFT: KBMASI2X
 • Namen plačila: članarina 2018 - Ime Priimek
 • Znesek: 10,00
 • Za referenčno številko lahko vpišete SI 00 2018

Primer izpolnjene položnice za plačilo članarine 2018:

Koliko stane?

Letna članarina znaša: 10 €

Članski kodeks

 • Član, članica Teniškega društva Kidričevo spoštuje pravila športnega vedenja in teniške igre.
 • Član, članica Teniškega društva Kidričevo igra tenis za zabavo in zdravje.
 • Član, članica Teniškega društva Kidričevo stremi k izboljšanju svoje psihofizične pripravljenosti in nivoja svoje teniške igre.
 • Član, članica Teniškega društva Kidričevo skrbi za ugled društva.
 • Član, članica Teniškega društva Kidričevo je v odnosu do društvene opreme in društvenih prostorov odgovoren in vesten.

Pravila

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva, in ki plača članarino.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, ki ga zastopa v organih društva.

Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje zakoniti zastopnik, ki ga zastopa v organih društva.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan